INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘÍHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Přihláškou do výběrového řízení uděluji společnosti DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem: Švédské valy 2, 627 00 Brno, IČO: 27190455, (dále jen „DAIKIN“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost DAIKIN získala, a bude je využívat pro účely výběrového řízení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu výběrového řízení (max 3 roky) a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.

ZAŘAZENÍ DO DATABÁZE UCHAZEČŮ
Chci zvýšit své šance na pracovní uplatnění v budoucnu, a proto tímto uděluji společnosti DAIKIN DEVICE CZECH REPUBLIC s.r.o , se sídlem: Švédské valy 2, 627 00 Brno, IČO: 27190455, (dále jen „DAIKIN“), IČO: 27190455, (dále jen „DAIKIN“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, životopis a případně další informace, které o mně společnost DAIKIN získala, a bude je využívat tak, aby pracovní nabídka co nejvíc odpovídala mým preferencím za účelem: nabízení vhodného pracovního uplatnění v rámci společnosti.

Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 3 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v následujícím textu, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.