Koho právě hledáme

vše
Výroba
TECHNIK
Administrativa

TECHNIK ÚDRŽBY BUDOV - ELEKTRIKÁŘ

Ihned Hlavní pracovní poměr

SPECIALISTA NÁKUPU - OPERATIVNÍ NÁKUP

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

OPERÁTOR/KA KVALITY - PŘESNÉ MĚŘENÍ (náborový příspěvek 15.000 Kč)

Dle dohody Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

OPERÁTOR/KA TESTERU (mzda až 32.000 Kč, náborový příspěvek 15.000 Kč)

Ihned Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

OPERÁTOR/KA LOGISTIKY (mzda až 32 000 Kč a náborový příspěvek 15 000 Kč)

Ihned Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

INŽENÝR MONTÁŽE

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

OPERÁTOR/OPERÁTORKA VÝROBY (mzda až 31 000 Kč a náborový příspěvek 15 000 Kč)

Ihned Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

OPERÁTOR/KA KVALITY (náborový příspěvek 15.000 Kč)

Dle dohody Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy


Nejste z Brna, nebo jste v Brně nenašli vhodnou pozici? 

Podívejte se jaké pozice jsou vypsány

v jiných městěch České republiky.


 

Organizační struktura

Výroba

 
 • Foreman (Mistr)
 • Team Leader
 • Operátor


Management

 
 • Prezident
 • Generální manažer
 • Sekční manažer
 • Asistent sekčního manažera
 • Supervisor


Technické pozice

 • Senior Engineer
 • Engineer
 • Technik Leader
 • Technik
 • Operátor


Administrativa

 • Senior Specialista
 • Specialista
 • Officer


Firemní oddělení

Oddělení výroby

Oddělení výroby

(PRODUCTION)

Výrobní oddělení se v DDC dělí do tří divizí:
 
Kompresorová divize YC (Swing)
Tato divize zaujímá nejvýznamnější podíl v celkovém počtu vyráběných kusů a zároveň tvoří i největší podíl na zisku firmy YC divize je rozdělena na dvě části:
 • Obráběcí linky (Machining), kde se obrábějí jednotlivé díly používané pro výrobu kompresorů.
 • Montážní linky (Assembly), kde se z připravených dílů z obráběcích linek vyrábí portfolio přibližně 24 dvouválcových a 9 jednoválcových kompresorů.
 
Výrobní divize YC má ve špičce přibližně 340 - 400 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři), kteří pracují v tří až čtyř směnném provozu a podílí se na výrobě 500 - 700 kusů kompresorů za směnu.
 
Kompresorová divize SCR (Scroll)
Tato divize vyrábí druhý největší objem výrobků v DDC, který tvoří rovněž nemalý zisk naší firmy.

SCR divize se dělí na tři části:
 • Obráběcí linky (Machining), kde se obrábějí jednotlivé díly používané pro výrobu kompresorů.
 • linky Casing a Pressure Vessels, kde se vyrábí tzv. ACC, LR a PV tlakové nádoby, které slouží k zachycení možných nežádoucích nečistot, které by mohly mít nežádoucí vliv na chod našich chladících nebo teplo-distribujících výrobků.
 • Montážní linky (Assembly), kde se z připravených dílů z obráběcích linek vyrábí portfolio přibližně 16 Scrollových kompresorů důležitých pro výrobu našich velkokapacitních klimatizací určených pro chlazení a vytápění velkých průmyslových objektů nebo hotelových a nákupních budov.
 
Výrobní divize SCR má ve špičce přibližně 120 – 180 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři), kteří pracují ve dvou až tří směnném provozu a podílí se na výrobě těchto produktů v množství 350 - 500 kusů za směnu.
 
Divize tepelných čerpadel a spořičů tepla a chladu
Tato divize produkuje hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou určené pro přímou distribuci k zákazníkovi.

Tato divize je rozčleněna na výrobu čtyř produktů:
 • linka ATA (svařování a montáž tzv. TANKŮ), kde vyrábíme ve čtyř směnném provozu (ve špičce) v počtu přibližně 60 – 70 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři) výrobní množství 40 - 60 jednotek za směnu a to podle náročnosti modelů.
 • linka HB, HK (Hydrobox, Hydrokit) je pájení a montáž tepelných čerpadel. V současnosti navyšujeme objem této výroby na dvou směnný provoz, kde by se mělo vyrábět v počtu 30 – 40 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři) přibližně 50 ks HB a 30 ks HK za směnu.
 • linka BS, je pájení a montáž regulátorů tepla a chladu směrem od hlavní venkovní klimatizační jednotky k jednotlivým vnitřním jednotkám. V současné době tyto jednotky vyrábíme v objemu 55 ks jednotek na kombinované směně v počtu 20 – 24 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani). Toto portfolio výrobků, je ze strany zákazníka žádaný produkt a v průběhu letošního roku, by mělo rovněž dojít k rozšíření této výroby.
 • linka SWBX (Switchbox), je montážní linka, na které vyrábíme ovládací prvky k našim výrobkům. Výroba probíhá v tří směnném provozu v počtu přibližně 35 – 45 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani a Supervisoři). Protože je tento produkt velmi žádaný, rozšiřujeme výrobu těchto produktů o další linku.
 
Součástí Výrobního oddělení, jsou také skupiny Monozikuri a Monokyou
 
Monozikuri
 • skupina pro podporu výroby, které se stará o zlepšování a balancování výrobních procesů
 • zaškolování operátorů na standartní procesy (montáže) i speciální procesy (pájení, měření…)
 • a rovněž zvedání úrovně našich zaměstnanců v oblasti 6S, PDS, KYT a jiných.
 
Monokyou
 • skupina, která má na starosti vzdělávání a školení našich zaměstnanců od nově příchozích až po opětovné vzdělávání našich stávajících zaměstnanců v oblastech:
 • 6S (uspořádání pracoviště zlepšování pracoviště v oblastech roztřízení, uspořádání materiálů a dodržení nebo zlepšení pracovních standardů)
 • KYT (předvídání míry nebezpečí na pracovišti a zlepšování procesů v rámci bezpečnosti práce)
 • PDS (školení pro rozvoj našich zaměstnanců v oblasti vybalancování výrobních procesů nastavení výrobních plánů, modelové skladby, zlepšování linek a procesů, nastavování materiálových toků)
 • pájení (speciální školení pro trénink našich zaměstnanců pro práci na těchto specifických pozicích)
 • měření (speciální trénink pro naše zaměstnance z hlediska správného nastavení tolerancí pro přesnou výrobu na obráběcích linkách a správné měření již obrobených součástek)

Oddělení kvality

Oddělení kvality

(QUALITY CONTROL)

Tým oddělení kvality má v současné době 67 členů, kteří zajišťují řízení jakosti produktu. Oddělení se dělí na podskupiny metrologie, procesní řízení kvality, dodavatelské zajištění kvality, vstupní kontrolu materiálů, přesné měření, laboratoře a testování finálních produktů. Oddělení měří a periodicky testuje obrobky a produkty, sbírá data a vyhodnocuje trendy, provádí namátkové procesní audity, analyzuje a prošetřuje příčiny neshodného produktu, komunikuje se zákazníkem a zajištuje shodu produktu vůči normám. Kandidáti se zájmem o práci na oddělení Kvality, by měli rozumět technické dokumentaci (čtení z výkresů), základní principy měření měřidly, metodikám vyšetřováním neshod, znalosti nástrojů kvality, zkušenosti z oblasti kvality či provádění procesních/dodavatelských auditů.

Oddělení inženýringu

Oddělení inženýringu

(ENGINEERING)
 

PE (Production Engineering) = technické oddělení

Naše oddělení má v současnosti 25 členů, kteří zajišťují nastavení všech výrobních procesů a strojního parku. Tato skupina převážně mladých zaměstnanců se zabývá také přípravou nových technologií, přípravou výroby nových modelových řad a nových produktů v reakci na požadavky trhu.

 

PE se dělí na tři podskupiny dle specializace a to na Machining, Assembly a Heating group.

Machining a Assembly group se specializuje na výrobu kompresorů Swing, kompresorů Scroll, Tlakových nádob a BS jednotek.

Skupina Heating se stará o produkty Hydrobox, Hydrokit, Switchbox, Self cleaning duct unit a výrobu Tanků (reservoáry a výměníky teplé vody)

 

Pokud máš rád práci s lidmi, jsi komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat a podílet se na vylepšování výrobního procesu a zlepšovaní pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!

Oddělení údržby

Oddělení údržby

(MAINTENANCE)

Oddělení MAI se v prvotní fázi dělí na provozní a neprovozní část a dohromady má 68 členů. Většinová část zaměstnanců pracuje na výrobní hale DDC 1 a DDC 2 ve spolupráci s oddělením výroby. Vedoucí pracovníci údržby pracují v horní kanceláři a to v tzv. ,,open office“. Náplní práce vedoucích pracovníků je především řízení jednotlivých týmu a s tím spojená zodpovědnost. Plánování investic, rozpočtu a reportování Top Managementu firmy. 

Provozní část údržby se dělí na dvě podskupiny:

PROVOZNÍ ÚDRŽBA
(MAINTENANCE GROUP)
Pracovníci provozní údržby provádí údržbu a odstraňování závad na výrobních strojích a jednotlivých linkách výroby. Vedou potřebnou dokumentaci spojenou s touto údržbou zařízení a strojů. Podílejí se na navrhování a realizaci preventivních opatření. Mimo jiné se odpovědní pracovníci věnují i PLC diagnostice a programování PLC.  Pracují ve dvanáctihodinových směnách a jedna směna se skládá z 5 členů. 

ODDĚLENÍ PRACUJÍCÍ NA KAIZENECH (KAIZEN = ZLEPŠOVÁK)
(KAIZEN GROUP)
Tato skupina vznikla na základě potřeb neustálého zlepšování dílčích činností ve společnosti DDC a podílí se na neustálém zlepšování všech procesů. Může se jednat o výrobu dílů dle výkresové dokumentace na konvenčních strojích, ale i návrh a výroba celého strojního zařízení. Pracovníci Kaizenu pracují ve tří směnném provozu a jedna směna se skládá z 2 členů. 

NEPROVOZNÍ ČÁST ÚDRŽBY SE DĚLÍ NA ČTYŘI PODSKUPINY
 • Utility = Správa budov
 • Hlavní náplní práce týmu Utility je zabezpečování správného chodu celé budovy a potřebných technologií, pravidelné obchůzky a dohled nad vyhrazeným zařízením (kotelna, kompresory, výrobníky demi vody a jiné). Mimo tyto každodenní činnosti realizují pracovníci sekce Utility veškeré požadavky pro ostatní oddělení, které se týkají budov DDC. Pracovníci Utility pracují ve dvanáctihodinových směnách a jedna směna má 2 členy.
 • ČOV = Čistička odpadních vod
 • ČOV slouží k čištění průmyslových a splaškových odpadních vod vznikajících při výrobním procesu společnosti. Pracovníci ČOV zajišťují obsluhu technologického zařízení a trvalý dohled nad procesem chemického čištění tak, aby odpadní voda vypouštěná do městské kanalizace splňovala limity znečištění dle kanalizačního řádu. Technici na ČOV chodí na osmihodinové směny a střídají se ve dvou směnném provozu. Jedna směna má jednoho technika. 

SKLAD ÚDRŽBY
(STOCK)
Skupina STOCK vznikla na základě potřeby skladování nástrojů, náhradních dílů, chemických látek ale i ochranných prostředků. Mezi každodenní činnosti skladníků patří spolupráce s výrobou, zaskladňování a vydávání zboží. Zaznamenávání pohybu zboží na skladové karty a práce se čtecím zařízení. Pracovníci skladu pracují ve dvanáctihodinovém nebo osmihodinovém provozu. 
WASTE = Oddělení svozu odpadů

Pracovníci MAI WASTE mají na starost svážení odpadu na centrální shromaždiště odpadů. Může se jednat o komunální, plastový, papírový odpad ale i kovový kal, špony a třísky, které vznikají procesem výroby. Tento odpad sváží na vysokozdvižném vozíku. Spolupracují i na vyvážení odpadů z DDC.  Pracovníci tohoto oddělení se střídají ve třísměnném provozu a jedna směna má 2 členy. 

Pokud máš vzdělání technického směru, nedělá ti problém pracovat ve více směnném provozu, jsi pečlivý, samostatný a rád pracuješ v týmu, jsi vhodný pro práci na MAI oddělení.

Personální oddělení a oddělení všeobecných záležitostí

Personální oddělení a oddělení všeobecných záležitostí

(HUMAN RESOURCES/GENERAL AFFAIRS)

Sídlíme v tzv. „open space“ kanceláři vedle vstupní haly DDC1 a skládáme se ze dvou vzájemně propojených týmů:
 
HR (Human Resources) = personální oddělení
Tým personálního oddělení má v současné době 7 členů, kteří zajišťují téměř veškerou péči o více jak 1 000 zaměstnanců. Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto oddělení patří nábory nových zaměstnanců, zpracování mezd, správa docházky, vzdělávání, benefity, pracovně-lékařské služby, interní komunikaci a další.
 
GA (General Affairs) = oddělení všeobecných záležitostí
Tým oddělení všeobecných záležitostí se skládá ze 7 členů, kteří mají jako svou hlavní náplň starost o expatrioty, bezpečnost práce, životní prostředí a odpadové hospodářství, nákup nábytku, správu dokumentace, závodní kantýnu, poštu, ostrahu objektu, pracovní oděvy, zaměstnanecké akce, úklidovou službu a další.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, si komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na HR/GA oddělení.
 

Oddělení nákupu

Oddělení nákupu

(PURCHASE)

Oddělení Nákupu je umístěno v tzv. „open space“ kanceláři, skládá se ze dvou vzájemně propojených týmů:

SCM (Supply chain management) = Operativní nákup
Tým operativního nákupu má v současné době 5 členů – 4 operativní nákupčí + 1 officer, kteří zajišťují dodávky dílů pro naši masovou výrobu v požadovaném termínu a množství dle výrobního plánu.
Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto týmu patří komunikace s našimi stávajícími dodavateli dílů, dopravci, spolupráce s oddělením plánování, kvality a výroby.
 
Sourcing = Strategický nákup
Tým strategického nákupu má v současné době 5 členů, kteří mají jako svou hlavní náplň vyjednávání o cenách dílů pro masovou výrobu, hledání opatření za účelem snížení ceny dílů ve spolupráci s dodavateli.
Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto týmu patří také zavádění nových projektů z pohledu nákupu ve spolupráci s oddělením designu, kvality a engineeringu.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, si komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na oddělení Nákupu.

Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!

Oddělení plánování

Oddělení plánování

(PLANNING)

Oddělení je umístěno v tzv. „open space“ kanceláři hned za vstupem do kanceláře v 1. patře a skládá se 4 týmů:

Planning and Control group = oddělení controllingu
Tým controllingu má v současné době 3 členy. Má na starosti zejména sestavování rozpočtu společnosti, vyhodnocování výsledků, analyzování odchylek od plánovaného rozpočtu a reporting výsledků vedení společnosti. Stanovuje a kontroluje výrobní náklady jednotlivých výrobků.

Accounting group = oddělění účtárny
Tým účtárny má 4 členy. Má na starosti veškerou účetní agendu od registrace přijatých faktur, kontroly průběhu schválení, zaúčtování až po jejich zaplacení, fakturaci do tuzemska i zahraničí, účtuje o majetku a skladech , vypracovává přiznání k DPH a ostatním daním. Každý měsíc zpracovává měsíční účetní závěrku ve 2 pracovních dnech, spolupracuje s auditory  a daňovými poradci.

Supply control group = oddělění výrobního plánování
Tento tým se skládá ze 4 členů. Má na starosti sestavování dlouhodobých plánů s výhledem na 18 měsíců, dále pak jejich členění na střednědobé plány s výhledem na 6 měsíců až po jejich detailní zpracování na denní bázi včetně zaplánování dodávek k našim zákazníkům. Každý den odjíždí cca 5-7 kamionů.

IT group = oddělění IT
Malý tým o 2 lidech, který má ovšem na starosti ohromnou agendu v naší továrně. A to od kompletního servisu našich koncových uživatelů a jejich počítačů až po správu počítačové infrastruktury včetně telefonní ústředny a 2 servroven.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, jsi komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na Plánovacím oddělení.
 
Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!
 
 
 

Nenašli jste vhodnou pozici?


Přesto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře, nebo chatovacího okna (vpravo dole). Vždy hledáme šikovné a schopné pracovníky. Ozveme se vám a probereme možnosti naší spolupráce. více
 

Seš hračička?

Zahraj si puzzle a ukaž nám, jak si šikovný/šikovná.

Časový limit: 15 s

Pokus se poskládat puzzle v časovém limitu.

Hrát

Nepotřebuješ životopis ani motivák!

 
Zaujala Tě naše nabídka a rád bys v Daikinu pracoval/a? Přihlaš se a staň se členem našeho týmu.