Koho právě hledáme

vše
Výroba
TECHNIK
Administrativa

INŽENÝŘI DO VÝROBY TEPELNÝCH ČERPADEL

Dle dohody Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

INŽENÝR KVALITY

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

ŘIDIČ MANIPULAČNÍHO VOZÍKU - NÁBOROVÝ BONUS 15 000 KČ

Dle dohody Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

OPERÁTOR LOGISTIKY (náborový příspěvek 15 000 Kč)

Dle dohody Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

OPERÁTOR/KA KVALITY (NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 15 000 Kč)

Ihned Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

ELEKTROINŽENÝR DO VÝROBY TEPELNÝCH ČERPADEL

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

SPECIALISTA NÁKUPU - STRATEGICKÝ NÁKUP

Dle dohody Hlavní pracovní poměr

TECHNIK KVALITY - Přesné měření

Ihned Hlavní pracovní poměr

OPERÁTOR/OPERÁTORKA VÝROBY (mzda až 31 000 Kč a náborový příspěvek 15 000 Kč)

Ihned Hlavní pracovní poměr Pozice vhodná pro absolventy


Nejste z Brna, nebo jste v Brně nenašli vhodnou pozici? 

Podívejte se jaké pozice jsou vypsány

v jiných městěch České republiky.


 

Organizační struktura

Výroba

 
 • Foreman (Mistr)
 • Team Leader
 • Operátor


Management

 
 • Prezident
 • Generální manažer
 • Sekční manažer
 • Asistent sekčního manažera
 • Supervisor


Technické pozice

 • Senior Engineer
 • Engineer
 • Technik Leader
 • Technik
 • Operátor


Administrativa

 • Senior Specialista
 • Specialista
 • Officer


Firemní oddělení

Oddělení výroby

Oddělení výroby

(PRODUCTION)

Výrobní oddělení se v DDC dělí do tří divizí:
 
Kompresorová divize YC (Swing)
Tato divize zaujímá nejvýznamnější podíl v celkovém počtu vyráběných kusů a zároveň tvoří i největší podíl na zisku firmy YC divize je rozdělena na dvě části:
 • Obráběcí linky (Machining), kde se obrábějí jednotlivé díly používané pro výrobu kompresorů.
 • Montážní linky (Assembly), kde se z připravených dílů z obráběcích linek vyrábí portfolio přibližně 24 dvouválcových a 9 jednoválcových kompresorů.
 
Výrobní divize YC má ve špičce přibližně 340 - 400 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři), kteří pracují v tří až čtyř směnném provozu a podílí se na výrobě 500 - 700 kusů kompresorů za směnu.
 
Kompresorová divize SCR (Scroll)
Tato divize vyrábí druhý největší objem výrobků v DDC, který tvoří rovněž nemalý zisk naší firmy.

SCR divize se dělí na tři části:
 • Obráběcí linky (Machining), kde se obrábějí jednotlivé díly používané pro výrobu kompresorů.
 • linky Casing a Pressure Vessels, kde se vyrábí tzv. ACC, LR a PV tlakové nádoby, které slouží k zachycení možných nežádoucích nečistot, které by mohly mít nežádoucí vliv na chod našich chladících nebo teplo-distribujících výrobků.
 • Montážní linky (Assembly), kde se z připravených dílů z obráběcích linek vyrábí portfolio přibližně 16 Scrollových kompresorů důležitých pro výrobu našich velkokapacitních klimatizací určených pro chlazení a vytápění velkých průmyslových objektů nebo hotelových a nákupních budov.
 
Výrobní divize SCR má ve špičce přibližně 120 – 180 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři), kteří pracují ve dvou až tří směnném provozu a podílí se na výrobě těchto produktů v množství 350 - 500 kusů za směnu.
 
Divize tepelných čerpadel a spořičů tepla a chladu
Tato divize produkuje hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou určené pro přímou distribuci k zákazníkovi.

Tato divize je rozčleněna na výrobu čtyř produktů:
 • linka ATA (svařování a montáž tzv. TANKŮ), kde vyrábíme ve čtyř směnném provozu (ve špičce) v počtu přibližně 60 – 70 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři) výrobní množství 40 - 60 jednotek za směnu a to podle náročnosti modelů.
 • linka HB, HK (Hydrobox, Hydrokit) je pájení a montáž tepelných čerpadel. V současnosti navyšujeme objem této výroby na dvou směnný provoz, kde by se mělo vyrábět v počtu 30 – 40 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani, Supervisoři) přibližně 50 ks HB a 30 ks HK za směnu.
 • linka BS, je pájení a montáž regulátorů tepla a chladu směrem od hlavní venkovní klimatizační jednotky k jednotlivým vnitřním jednotkám. V současné době tyto jednotky vyrábíme v objemu 55 ks jednotek na kombinované směně v počtu 20 – 24 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani). Toto portfolio výrobků, je ze strany zákazníka žádaný produkt a v průběhu letošního roku, by mělo rovněž dojít k rozšíření této výroby.
 • linka SWBX (Switchbox), je montážní linka, na které vyrábíme ovládací prvky k našim výrobkům. Výroba probíhá v tří směnném provozu v počtu přibližně 35 – 45 zaměstnanců (Operátoři, Team Leadeři, Foremani a Supervisoři). Protože je tento produkt velmi žádaný, rozšiřujeme výrobu těchto produktů o další linku.
 
Součástí Výrobního oddělení, jsou také skupiny Monozikuri a Monokyou
 
Monozikuri
 • skupina pro podporu výroby, které se stará o zlepšování a balancování výrobních procesů
 • zaškolování operátorů na standartní procesy (montáže) i speciální procesy (pájení, měření…)
 • a rovněž zvedání úrovně našich zaměstnanců v oblasti 6S, PDS, KYT a jiných.
 
Monokyou
 • skupina, která má na starosti vzdělávání a školení našich zaměstnanců od nově příchozích až po opětovné vzdělávání našich stávajících zaměstnanců v oblastech:
 • 6S (uspořádání pracoviště zlepšování pracoviště v oblastech roztřízení, uspořádání materiálů a dodržení nebo zlepšení pracovních standardů)
 • KYT (předvídání míry nebezpečí na pracovišti a zlepšování procesů v rámci bezpečnosti práce)
 • PDS (školení pro rozvoj našich zaměstnanců v oblasti vybalancování výrobních procesů nastavení výrobních plánů, modelové skladby, zlepšování linek a procesů, nastavování materiálových toků)
 • pájení (speciální školení pro trénink našich zaměstnanců pro práci na těchto specifických pozicích)
 • měření (speciální trénink pro naše zaměstnance z hlediska správného nastavení tolerancí pro přesnou výrobu na obráběcích linkách a správné měření již obrobených součástek)

Oddělení kvality

Oddělení kvality

(QUALITY CONTROL)

Tým oddělení kvality má v současné době 67 členů, kteří zajišťují řízení jakosti produktu. Oddělení se dělí na podskupiny metrologie, procesní řízení kvality, dodavatelské zajištění kvality, vstupní kontrolu materiálů, přesné měření, laboratoře a testování finálních produktů. Oddělení měří a periodicky testuje obrobky a produkty, sbírá data a vyhodnocuje trendy, provádí namátkové procesní audity, analyzuje a prošetřuje příčiny neshodného produktu, komunikuje se zákazníkem a zajištuje shodu produktu vůči normám. Kandidáti se zájmem o práci na oddělení Kvality, by měli rozumět technické dokumentaci (čtení z výkresů), základní principy měření měřidly, metodikám vyšetřováním neshod, znalosti nástrojů kvality, zkušenosti z oblasti kvality či provádění procesních/dodavatelských auditů.

Oddělení inženýringu

Oddělení inženýringu

(ENGINEERING)
 

PE (Production Engineering) = technické oddělení

Naše oddělení má v současnosti 25 členů, kteří zajišťují nastavení všech výrobních procesů a strojního parku. Tato skupina převážně mladých zaměstnanců se zabývá také přípravou nových technologií, přípravou výroby nových modelových řad a nových produktů v reakci na požadavky trhu.

 

PE se dělí na tři podskupiny dle specializace a to na Machining, Assembly a Heating group.

Machining a Assembly group se specializuje na výrobu kompresorů Swing, kompresorů Scroll, Tlakových nádob a BS jednotek.

Skupina Heating se stará o produkty Hydrobox, Hydrokit, Switchbox, Self cleaning duct unit a výrobu Tanků (reservoáry a výměníky teplé vody)

 

Pokud máš rád práci s lidmi, jsi komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat a podílet se na vylepšování výrobního procesu a zlepšovaní pracovního prostředí pro naše zaměstnance.

Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!

Oddělení údržby

Oddělení údržby

(MAINTENANCE)

Oddělení MAI se v prvotní fázi dělí na provozní a neprovozní část a dohromady má 68 členů. Většinová část zaměstnanců pracuje na výrobní hale DDC 1 a DDC 2 ve spolupráci s oddělením výroby. Vedoucí pracovníci údržby pracují v horní kanceláři a to v tzv. ,,open office“. Náplní práce vedoucích pracovníků je především řízení jednotlivých týmu a s tím spojená zodpovědnost. Plánování investic, rozpočtu a reportování Top Managementu firmy. 

Provozní část údržby se dělí na dvě podskupiny:

PROVOZNÍ ÚDRŽBA
(MAINTENANCE GROUP)
Pracovníci provozní údržby provádí údržbu a odstraňování závad na výrobních strojích a jednotlivých linkách výroby. Vedou potřebnou dokumentaci spojenou s touto údržbou zařízení a strojů. Podílejí se na navrhování a realizaci preventivních opatření. Mimo jiné se odpovědní pracovníci věnují i PLC diagnostice a programování PLC.  Pracují ve dvanáctihodinových směnách a jedna směna se skládá z 5 členů. 

ODDĚLENÍ PRACUJÍCÍ NA KAIZENECH (KAIZEN = ZLEPŠOVÁK)
(KAIZEN GROUP)
Tato skupina vznikla na základě potřeb neustálého zlepšování dílčích činností ve společnosti DDC a podílí se na neustálém zlepšování všech procesů. Může se jednat o výrobu dílů dle výkresové dokumentace na konvenčních strojích, ale i návrh a výroba celého strojního zařízení. Pracovníci Kaizenu pracují ve tří směnném provozu a jedna směna se skládá z 2 členů. 

NEPROVOZNÍ ČÁST ÚDRŽBY SE DĚLÍ NA ČTYŘI PODSKUPINY
 • Utility = Správa budov
 • Hlavní náplní práce týmu Utility je zabezpečování správného chodu celé budovy a potřebných technologií, pravidelné obchůzky a dohled nad vyhrazeným zařízením (kotelna, kompresory, výrobníky demi vody a jiné). Mimo tyto každodenní činnosti realizují pracovníci sekce Utility veškeré požadavky pro ostatní oddělení, které se týkají budov DDC. Pracovníci Utility pracují ve dvanáctihodinových směnách a jedna směna má 2 členy.
 • ČOV = Čistička odpadních vod
 • ČOV slouží k čištění průmyslových a splaškových odpadních vod vznikajících při výrobním procesu společnosti. Pracovníci ČOV zajišťují obsluhu technologického zařízení a trvalý dohled nad procesem chemického čištění tak, aby odpadní voda vypouštěná do městské kanalizace splňovala limity znečištění dle kanalizačního řádu. Technici na ČOV chodí na osmihodinové směny a střídají se ve dvou směnném provozu. Jedna směna má jednoho technika. 

SKLAD ÚDRŽBY
(STOCK)
Skupina STOCK vznikla na základě potřeby skladování nástrojů, náhradních dílů, chemických látek ale i ochranných prostředků. Mezi každodenní činnosti skladníků patří spolupráce s výrobou, zaskladňování a vydávání zboží. Zaznamenávání pohybu zboží na skladové karty a práce se čtecím zařízení. Pracovníci skladu pracují ve dvanáctihodinovém nebo osmihodinovém provozu. 
WASTE = Oddělení svozu odpadů

Pracovníci MAI WASTE mají na starost svážení odpadu na centrální shromaždiště odpadů. Může se jednat o komunální, plastový, papírový odpad ale i kovový kal, špony a třísky, které vznikají procesem výroby. Tento odpad sváží na vysokozdvižném vozíku. Spolupracují i na vyvážení odpadů z DDC.  Pracovníci tohoto oddělení se střídají ve třísměnném provozu a jedna směna má 2 členy. 

Pokud máš vzdělání technického směru, nedělá ti problém pracovat ve více směnném provozu, jsi pečlivý, samostatný a rád pracuješ v týmu, jsi vhodný pro práci na MAI oddělení.

Personální oddělení a oddělení všeobecných záležitostí

Personální oddělení a oddělení všeobecných záležitostí

(HUMAN RESOURCES/GENERAL AFFAIRS)

Sídlíme v tzv. „open space“ kanceláři vedle vstupní haly DDC1 a skládáme se ze dvou vzájemně propojených týmů:
 
HR (Human Resources) = personální oddělení
Tým personálního oddělení má v současné době 7 členů, kteří zajišťují téměř veškerou péči o více jak 1 000 zaměstnanců. Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto oddělení patří nábory nových zaměstnanců, zpracování mezd, správa docházky, vzdělávání, benefity, pracovně-lékařské služby, interní komunikaci a další.
 
GA (General Affairs) = oddělení všeobecných záležitostí
Tým oddělení všeobecných záležitostí se skládá ze 7 členů, kteří mají jako svou hlavní náplň starost o expatrioty, bezpečnost práce, životní prostředí a odpadové hospodářství, nákup nábytku, správu dokumentace, závodní kantýnu, poštu, ostrahu objektu, pracovní oděvy, zaměstnanecké akce, úklidovou službu a další.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, si komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na HR/GA oddělení.
 

Oddělení nákupu

Oddělení nákupu

(PURCHASE)

Oddělení Nákupu je umístěno v tzv. „open space“ kanceláři, skládá se ze dvou vzájemně propojených týmů:

SCM (Supply chain management) = Operativní nákup
Tým operativního nákupu má v současné době 5 členů – 4 operativní nákupčí + 1 officer, kteří zajišťují dodávky dílů pro naši masovou výrobu v požadovaném termínu a množství dle výrobního plánu.
Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto týmu patří komunikace s našimi stávajícími dodavateli dílů, dopravci, spolupráce s oddělením plánování, kvality a výroby.
 
Sourcing = Strategický nákup
Tým strategického nákupu má v současné době 5 členů, kteří mají jako svou hlavní náplň vyjednávání o cenách dílů pro masovou výrobu, hledání opatření za účelem snížení ceny dílů ve spolupráci s dodavateli.
Mezi hlavní činnosti zaměstnanců tohoto týmu patří také zavádění nových projektů z pohledu nákupu ve spolupráci s oddělením designu, kvality a engineeringu.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, si komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na oddělení Nákupu.

Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!

Oddělení plánování

Oddělení plánování

(PLANNING)

Oddělení je umístěno v tzv. „open space“ kanceláři hned za vstupem do kanceláře v 1. patře a skládá se 4 týmů:

Planning and Control group = oddělení controllingu
Tým controllingu má v současné době 3 členy. Má na starosti zejména sestavování rozpočtu společnosti, vyhodnocování výsledků, analyzování odchylek od plánovaného rozpočtu a reporting výsledků vedení společnosti. Stanovuje a kontroluje výrobní náklady jednotlivých výrobků.

Accounting group = oddělění účtárny
Tým účtárny má 4 členy. Má na starosti veškerou účetní agendu od registrace přijatých faktur, kontroly průběhu schválení, zaúčtování až po jejich zaplacení, fakturaci do tuzemska i zahraničí, účtuje o majetku a skladech , vypracovává přiznání k DPH a ostatním daním. Každý měsíc zpracovává měsíční účetní závěrku ve 2 pracovních dnech, spolupracuje s auditory  a daňovými poradci.

Supply control group = oddělění výrobního plánování
Tento tým se skládá ze 4 členů. Má na starosti sestavování dlouhodobých plánů s výhledem na 18 měsíců, dále pak jejich členění na střednědobé plány s výhledem na 6 měsíců až po jejich detailní zpracování na denní bázi včetně zaplánování dodávek k našim zákazníkům. Každý den odjíždí cca 5-7 kamionů.

IT group = oddělění IT
Malý tým o 2 lidech, který má ovšem na starosti ohromnou agendu v naší továrně. A to od kompletního servisu našich koncových uživatelů a jejich počítačů až po správu počítačové infrastruktury včetně telefonní ústředny a 2 servroven.
 
Pokud máš rád práci s lidmi, jsi komunikativní, pečlivý, proaktivní, týmový hráč, domluvíš se anglicky a máš chuť pracovat v rychle měnícím se prostředí výrobní firmy, jsi ideálním kandidátem pro práci na Plánovacím oddělení.
 
Rádi Tě uvítáme v našem skvělém týmu!
 
 
 

Nenašli jste vhodnou pozici?


Přesto nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře, nebo chatovacího okna (vpravo dole). Vždy hledáme šikovné a schopné pracovníky. Ozveme se vám a probereme možnosti naší spolupráce. více
 

Seš hračička?

Zahraj si puzzle a ukaž nám, jak si šikovný/šikovná.

Časový limit: 15 s

Pokus se poskládat puzzle v časovém limitu.

Hrát

Nepotřebuješ životopis ani motivák!

 
Zaujala Tě naše nabídka a rád bys v Daikinu pracoval/a? Přihlaš se a staň se členem našeho týmu.