Zpět

Běh pro Hospic sv. Alžběty 2021

Běh pro Hospic sv. Alžběty je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost s cílem podpořit činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s. v Brně. Tento běh je součástí celorepublikové sítě běhů organizovaných na podporu hospicové a paliativní péče www.behyprohospice.cz

Hospic sv. Alžběty je nestátní nezisková organizace, která poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči lidem na konci jejich životní cesty. Hospic sv. Alžběty se snaží o to, aby odcházení z tohoto světa bylo důstojné, aby nikdo nezůstal v nejtěžší chvíli sám a bez pomoci.
Tradice Běhu pro Hospic sv. Alžběty začala v roce 2018 a jejím smyslem je podpora činnosti hospice. Přáním organizátorů je, aby se o pomoci, kterou jsou schopni nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým nabídnout, dozvěděli právě ti, kteří ji nejvíce potřebují.

Již 4. ročník vedl krásným koutem Brna přes Kamennou kolonii a Červený kopec. Start a cíl běhu byl v areálu Hospice sv. Alžběty na Kamenné ulici č. 36. Trasy vedly po zpevněném povrchu a lesních cestách o délce 0.6 km, 5.7 km, nebo 11.4 km. Běh pro Hospic sv. Alžběty je vhodný pro bězce všech výkonnostních a věkových kategorií.
Čas běhu se nikdy neměří, protože nikdo z nás není jeho pánem.

Tohoto běhu se v sobotu dne 11. září 2021 zúčastnilo i 15 kolegyň a kolegů z řad našich zaměstnanců, kteří svou účastí finančně pomohli tam, kde je to opravdu potřeba.

DAIKIN DAY 2021

V sobotu dne 18. září 2021 proběhl svátek Daikinu známý jako DAIKIN DAY. Letos se pro více jak 800 účastníků z řad kmenových i…

více

Návštěva japonského velvyslance v našem závodě

Dne 8. září 2021, navštívil japonský velvyslanec pan Suzuki náš výrobní závod. Během své návštěvy absolvoval…

více

Běh pro Hospic sv. Alžběty 2021

Běh pro Hospic sv. Alžběty je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost s cílem podpořit činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s.…

více