Zpět

Běh pro Hospic sv. Alžběty 2021

Běh pro Hospic sv. Alžběty je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost s cílem podpořit činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s. v Brně. Tento běh je součástí celorepublikové sítě běhů organizovaných na podporu hospicové a paliativní péče www.behyprohospice.cz

Hospic sv. Alžběty je nestátní nezisková organizace, která poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči lidem na konci jejich životní cesty. Hospic sv. Alžběty se snaží o to, aby odcházení z tohoto světa bylo důstojné, aby nikdo nezůstal v nejtěžší chvíli sám a bez pomoci.
Tradice Běhu pro Hospic sv. Alžběty začala v roce 2018 a jejím smyslem je podpora činnosti hospice. Přáním organizátorů je, aby se o pomoci, kterou jsou schopni nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým nabídnout, dozvěděli právě ti, kteří ji nejvíce potřebují.

Již 4. ročník vedl krásným koutem Brna přes Kamennou kolonii a Červený kopec. Start a cíl běhu byl v areálu Hospice sv. Alžběty na Kamenné ulici č. 36. Trasy vedly po zpevněném povrchu a lesních cestách o délce 0.6 km, 5.7 km, nebo 11.4 km. Běh pro Hospic sv. Alžběty je vhodný pro bězce všech výkonnostních a věkových kategorií.
Čas běhu se nikdy neměří, protože nikdo z nás není jeho pánem.

Tohoto běhu se v sobotu dne 11. září 2021 zúčastnilo i 15 kolegyň a kolegů z řad našich zaměstnanců, kteří svou účastí finančně pomohli tam, kde je to opravdu potřeba.

Reportáž České televize

Štáb regionálního zpravodajství České televize navštívil dne 27.10.2022 náš výrobní závod a natočil reportáž ohledně výstavby…

více

DARUJ KREV S DAIKINEM

Dne 14. října 2022 jsme zorganizovali akci DARUJ KREV S DAIKINEM. Zaměstnanci měli možnostse dobrovolně účastnit darování krve, které…

více

Černovické hody 2022

I letos jsme již tradičně podpořili 29. Černovické hody, které se uskutečnily v termínu od 1. do 4.9.2022 v areálu hostince Slunečnice v…

více