Zpět

Běh pro Hospic sv. Alžběty 2021

Běh pro Hospic sv. Alžběty je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost s cílem podpořit činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s. v Brně. Tento běh je součástí celorepublikové sítě běhů organizovaných na podporu hospicové a paliativní péče www.behyprohospice.cz

Hospic sv. Alžběty je nestátní nezisková organizace, která poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči lidem na konci jejich životní cesty. Hospic sv. Alžběty se snaží o to, aby odcházení z tohoto světa bylo důstojné, aby nikdo nezůstal v nejtěžší chvíli sám a bez pomoci.
Tradice Běhu pro Hospic sv. Alžběty začala v roce 2018 a jejím smyslem je podpora činnosti hospice. Přáním organizátorů je, aby se o pomoci, kterou jsou schopni nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým nabídnout, dozvěděli právě ti, kteří ji nejvíce potřebují.

Již 4. ročník vedl krásným koutem Brna přes Kamennou kolonii a Červený kopec. Start a cíl běhu byl v areálu Hospice sv. Alžběty na Kamenné ulici č. 36. Trasy vedly po zpevněném povrchu a lesních cestách o délce 0.6 km, 5.7 km, nebo 11.4 km. Běh pro Hospic sv. Alžběty je vhodný pro bězce všech výkonnostních a věkových kategorií.
Čas běhu se nikdy neměří, protože nikdo z nás není jeho pánem.

Tohoto běhu se v sobotu dne 11. září 2021 zúčastnilo i 15 kolegyň a kolegů z řad našich zaměstnanců, kteří svou účastí finančně pomohli tam, kde je to opravdu potřeba.

Sportovní den 2022

Po dvouleté pauze jsme se konečně opět setkali v sobotu 21.5.2022 v areálu Šneksportu ve Šlapanicích a užili si tak společně…

více

Nácvik havarijní připravenosti

Ve čtvrtek 26.5.2022 se zaměstnanci zúčastnili nácviku havarijní připravenosti a mohli si sami vyzkoušet jak v takových případech…

více

Návštěva studentů Masarykovy univerzity

Dne 11.5.2022 nás navštívili studenti Masarykovy univerzity oboru Japanologie. Součástí návštěvy byla prezentace firmy Daikin…

více