Zpět

Nový benefit - Příspěvek na dopravu

Od 1. 10. 2018, jsme zavedli nový benefit! Zaměstnancům každý měsíc částečně kompenzujeme náklady na dopravu do a ze zaměstnání a jejich čas strávený na cestě a to ve výši dle vzdálenosti do místa jejich bydliště.